W parafii MB Śnieżnej w Rzeszowie działają następujące róże różańcowe: