Posługujący w parafii

Zakrystianka
            s. Teresa Jarosz – siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Organista  
            Marcin Mikrut-Filipiak

Grabarz  
            Zakład Pogrzebowy „Żałobnik”

Nadzwyczajni szafarze:
            Jan Ziemba,
            Zbigniew Pałka,
            Marek Rejman,
            Adam Komórek
            Dariusz Cupryś
            Bogdan Nowosiadło

Katechetka 
            Renata Rzeźnik