Przedszkole

Historia Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Rzeszowie, os. Budziwój jest niezwykła. Wszystko zaczęło się w 2004 r. Inicjatorem powstania przedszkola był nieżyjący już dziś proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju śp. Ks. Prałat Kazimierz Guzy. To dzięki Niemu do podrzeszowskiej wówczas miejscowości przyjechały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Przedszkole rozpoczęło swoją pracę 1 września 2004 r., a dyrektorką placówki została s. Anna Kowalczyk. Patronem przedszkola został (święty już dziś) Zygmunt Szczęsny Feliński, wielki patriota i założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.

W 2005 roku we wrześniu, dyrektorem przedszkola została s. Danuta Gromada. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2011 r., a obecnie dyrektorką jest s. Małgorzata Kapłon.

Przez te wszystkie lata, placówka prężnie się rozwijała. Wychowankowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i tych lokalnych i ogólnopolskich, niekiedy z dużym sukcesem. Osiągnięcia Przedszkola były opisywane na łamach lokalnej prasy „Głos Tyczyna”. Przedszkole współpracowało i nadal współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, dzięki czemu jakość pracy przedszkola jest na najwyższym poziomie.

Przedszkole jest placówką katolicką, dlatego obok realizowania zadań z podstawy programowej MEN, dzieci wychowywane są w duchu pedagogiki chrześcijańskiej.

W każdym roku działalności przedszkola odbywa się mnóstwo wyjazdów, uroczystości, przedstawień. W styczniu 2010 roku, wieś Budziwój została włączona do granic miasta Rzeszowa. W związku z tym powstała potrzeba utworzenia trzeciego oddziału przedszkolnego. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Rzeszowa udało się wyremontować i zagospodarować piętro budynku, gdzie znajduje się sala zabaw i świetnie wyposażona sala gimnastyczna. Jednak nie było możliwości otwarcia dodatkowego oddziału w dotychczas istniejącym przedszkolu. Musiała powstać odrębna jednostka – Przedszkole Publiczne nr 25. Nie jest to jednak przeszkodą aby obie placówki tworzyły jedną społeczność.

Aktualnie, w roku szkolnym 2013/2014, do przedszkola uczęszcza 81 dzieci.

Parafia MB Śnieżna Rzeszów - Budziwój 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.