Ochrzczeni w 2015 roku

W tym roku chrzest przyjęli: