Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej (UTWDRz) ogłasza nabór na rok akademicki 2015/2016. Zgłoszenia do 2 października w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Słuchaczami UTWDRz mogą być osoby po 50 roku życia lub zakończonej aktywności zawodowej. Celem UTWDRz jest: upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej: edukacja z zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin; aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych. Prosimy o zachęcenie wiernych do zapisywania się na ten Uniwersytet.