Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu, 2.04.2017 r.

OGŁOSZENIA – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 2 KWIETNIA 2017 R.

1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie witamy rekolekcjonistę ks. Leszka Doparta. Dzisiaj o 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu – zapraszamy.

2. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach. Słowo Boże budzi i umacnia wiarę, kształtuje chrześcijańskie obyczaje oraz ma moc uświęcić i zbawić nasze dusze.

3. Program rekolekcji: w poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą o 9.00 i 18.00. W środę o 20.00 rekolekcyjne spotkanie kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum i ich rodziców – będzie nałożenie krzyży. Pół godziny przed Mszami porannymi będzie różaniec o dobre owoce rekolekcji, prowadzony przez wyznaczone róże. Kartki z programem są wyłożone na stoliczku. Program jest na stronie parafii i FB.

4. We wtorek spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów.

5. We czwartek adoracja od 17.15 z okazja do spowiedzi.

6. W piątek Droga Krzyżowa w kościele o 17.30 i o 20.00 na ulicy Budziwojskiej na odcinku od kościoła do Domu Kultury „Budziwój” i do kościoła. Nabożeństwo zaczynamy w kościele i kończymy w kościele obrzędem Komunii św. Zapraszamy do udziału.

7. W piątek udamy się do chorych I-piątkowych od godz. 9.00 i do chorych w domu Villa Seniora. Innych chorych prosimy zgłosić w zakrystii – będą oni zaopatrzeni w sobotę od godz. 9.00. Księdzu w domu zgłaszamy tych, którzy chcą przyjąć Komunię w Poniedziałek Wielkanocny (po godz. 13.00).

8. W piątek do spowiedzi zapraszamy tylko tych, którzy faktycznie obchodzą I piątki miesiąca.

9. W sobotę będzie nasza parafialna spowiedź wielkopostna: o 9.00 nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi, w którym staramy się uczestniczyć, spowiedź od 9.30 do 12.00 (z przerwą od 10.30 do 11.00) i po południu od 15.30 do 18.00 (z przerwą od 16.30 do 17.00). Zachęcamy aby w tym dniu skorzystać ze spowiedzi, będzie ponad 20.00 spowiedników. Przynosimy książeczkę do nabożeństwa z której robimy rachunek sumienia i odprawiamy pokutę.

10. Przeżywanie Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy w Wielki Czwartek wieczorem – do tego czasu wszyscy powinni być już wyspowiadani. W Triduum Paschalne do spowiedzi powinni przystępować tylko ci, których w dniu spowiedzi parafialnej nie w było w domu – pracujący w delegacji lub do późnych godzin oraz przebywający za granicą.

11. Za tydzień Niedziela Palmowa, na każdej Mszy poświęcenie palm. Na Mszę św. o 12.00 zapraszamy z palmami dzieci z naszego przedszkola i wszystkie inne dzieci – będzie procesja z palmami wokół kościoła. Różaniec róża Zofii Pałka.

12. Zapisy do Przedszkola sióstr na nowy rok szkolny będą w dniach od 10 do 21 kwietnia br. Przedszkole dysponuje miejscami tylko dla dzieci 3-letnich. Szczegóły na stronie internetowej przedszkola.

13. Na terenie parafii znajduje się Dom Dziecka w którym jest 16 dzieci. Przez czas rekolekcji prowadzona będzie zbiórka słodyczy dla tych dzieci. Kosz będzie wystawiony przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

14. Dzisiaj przypada 12 rocznica śmierci Jana Pawła II. W Telewizji Polskiej w Programie 1 o godz. 13.03 będzie film :Wyzwolenie kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”. Módlmy się teraz przez wstawiennictwo Jana Pawła II.