Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu, 18.03.2018 r.

OGŁOSZENIA – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 MARCA 2018 R.

1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne poświęcone rzeczom ostatecznym człowieka. Witamy rekolekcjonistę ks. dra Zbigniewa Kosika. Dzisiaj o 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i zbiórką na kwiaty do Bożego Grobu – zapraszamy.

2. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach. Głoszone na nich Słowo Boże budzi i umacnia wiarę, kształtuje chrześcijańskie obyczaje oraz ma moc uświęcić i zbawić nasze dusze.

3. Program rekolekcji: w poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą o 9.00 i 18.00. Kartki z programem są wyłożone na stoliczku. Program jest na stronie parafii i FB.

4. We czwartek adoracja od 17.15 .

5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele o 17.30 i o 20.00 na ulicy Budziwojskiej na odcinku od kościoła do Domu Kultury „Budziwój” i do kościoła. Nabożeństwo zaczynamy w kościele i kończymy w kościele obrzędem Komunii św. Zapraszamy do udziału.

6. W sobotę będzie nasza parafialna spowiedź wielkopostna: o 9.00 nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi, w którym staramy się uczestniczyć, spowiedź od 9.30 do 12.00 (z przerwą od 10.30 do 11.00) i po południu od 15.30 do 18.00 (z przerwą od 16.30 do 17.00). Zachęcamy aby w tym dniu skorzystać ze spowiedzi, będzie ponad 20.00 spowiedników. Przynosimy książeczkę do nabożeństwa z której robimy rachunek sumienia i odprawiamy pokutę.

7. W sobotę też zaopatrzymy chorych na święta – prosimy zgłaszać od dziś w zakrystii. O 8.45 Willa Seniora od 9.30 chorzy w domach według stałego porządku. Zapisujemy się w domach na Komunię w Poniedziałek Wielkanocny.

8. Za tydzień Niedziela Palmowa, na każdej Mszy poświęcenie palm. Na Mszę św. o 12.00 zapraszamy z palmami dzieci z naszego przedszkola i wszystkie inne dzieci – będzie procesja z palmami wokół kościoła.

9. Spotkania: ministranci i lektorzy w poniedziałek o 18.00, kandydaci do bierzmowania klas VII we wtorek o 19.00, schola w sobotę o 16.30 a młodzież o 19.00.

10. W przyszłą niedzielę prosimy o składkę na cele inwestycyjne..

11. Przez czas rekolekcji prowadzona będzie zbiórka słodyczy dla tych dzieci z Domu Dziecka – akcja „Słodkie święta”. Kosz będzie wystawiony przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

12. Bóg zapłać za ofiary na sprzątanie kościoła, w tym tygodniu z ul. Chmielnej prosimy rodziny: Izabeli Sałacińskiej, Moniki Nabożnej-Kut, Małgorzaty Krawczyk, Joanny Morończyk, Romana Bożek, Alicji Sałacińskiej, Agnieszki Supranowicz, Marty Eichberger-Pietras, Agnieszki Wacławek, Bogdana Musiał, Anny Boczar, Beaty Rzeźnik.

13. Zapowiedzi: Dominik Rojek-Kamila Garbalińska, Marek Pierścieniak – Edyta Lis, Damian Tarczoń-Monika Fludzińska, Maciej Nowak-Edyta Kaczor (zap. II).
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE RZESZÓW-BUDZIWÓJ
„RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA”
18-21 marca 2018 r.

CZY MASZ ODWAGĘ STANĄĆ???

1.WOBEC TAJEMNICY U PROGU WIECZNOŚCI
„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, z Nim żyć będziemy, bo śmierć nie ma nad Nim władzy” (Rz 6,8) – Śmierć i zmartwychwstanie
Niedziela 18.03. 2018 r.: 6.30 Droga Krzyżowa, Msze św.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00; Gorzkie Żale o 17.00

2.WOBEC PRAWDY O ODPOWIEDZIALNOŚCI
„Dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania” (Syr 11, 26) – Sąd jednostkowy i ostateczny
Poniedziałek 19.03.2018 r.: Msza św. o 9.00 i 18.00

3.WOBEC DRAMATU ODRZUCONEJ MIŁOŚCI
„Lepiej jest jednookim wejść do Królestwa Bożego niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie ogień nie gaśnie” (Mk 9, 47-48) – Piekło
Wtorek 20.03.2018 r.: Msza św. o 9.00 i 18.00

4.WOBEC BEZMIARU WIECZNEGO SZCZĘŚCIA
„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują”(1 Kor.1,9) – Niebo i czyściec
Środa 21.03.2018 r.: Msze św. o 9.00 i 18.00

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Zbigniew Kosik

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI OSIEDLA BUDZIWÓJ
(na ul. Budziwojskiej od kościoła do Domu Kultury)

W piątek 23 kwietnia godz. 20.00 – rozpoczęcie i zakończenie w kościele

SAKRAMENT SPOWIEDZI
Sobota 24 marca

9.00 – nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi
9.30-12.00 – spowiedź (przerwa 10.30-11.00)
15.30- 18.00 – spowiedź (przerwa 16.30- 17.00)

Komunia św. będzie udzielana co 15 min.
Będzie 20 spowiedników – nie odkładajmy spowiedzi

WYJAZD DO CHORYCH

W sobotę 24 marca zaopatrzymy chorych
• 8.45 – Willa Seniora
• 9.30 – po domach według stałego porządku

Chorych nie I- piątkowych prosimy zgłaszać od dzisiaj w zakrystii
Księdzu w domach zgłaszamy chorych do Komunii św. w Poniedziałek Wielkanocny