Sakrament chorych

Odwiedziny chorych z udzieleniem sakramentu i zawiezieniem Komunii św. są w Pierwszy Piątek Miesiąca wg harmonogramu: kapłanów i chorych (zazwyczaj rano w godz. 8.00-10.00)

Można zgłaszać do kancelarii osoby chore, które potrzebują łaski sakramentu.

! Zawsze można prosić w nagłych potrzebach pogorszenia zdrowia o sakrament chorych.