Sakrament małżeństwa

Zob. Informacja o katechezach przedmałżeńskich

Wymogi do Sakramentu Małżeństwa

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 6 miesiące przed planowaną datą ślubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Ks. Proboszczem. 
 1. Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą: 
  1. Metryki urodzenia i Chrztu Świętego z parafii – trzeba udać się do proboszcza tam, gdzie był chrzest.
  2. Dokument z USC stwierdzający, że nie istnieją przeszkody z punktu prawa do zawarcia małżeństwa (przy małżeństwie konkordatowym / ważny 12 miesięcy) lub dokument ślubu cywilnego
  3. Wypisy aktu zgonu z parafii współmałżonka(i) (jeżeli ktoś jest wdowcem)
  4. Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi
  5. Dekret zawierający nieważność małżeństwa (jeśliby taki był)
  6. Dla nieletniej, przed ukończeniem 18 roku życia pozwolenie Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego
   oraz rodziców lub prawnych opiekunów
  7. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej i przedślubnej
  8. Ostatnie świadectwo z katechizacji szkolnej oraz indeks
 1. Katechezy przedmałżeńskie: 
  1. Katechezy są dalszym przygotowaniem do małżeństwa. Zachęca się, aby zadbać o jego ukończenie niekoniecznie w czasie bezpośrednio poprzedzającym małżeństwo, ale znacznie wcześniej, w perspektywie planowanego małżeństwa. W katechezach nie muszą uczestniczyć pary narzeczonych, czy „chodzących ze sobą”, ale także indywidualne osoby, 
  2. Katechezy zazwyczaj obejmują przynajmniej 12 spotkań, nauk. 
 1. Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie: 
  1. Przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno-prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przed ślubem, 
  2. Zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne, a po ich wygłoszeniu, odbierają je i przynoszą do kancelarii parafialnej. 
 1. Spowiedź św. narzeczonych: 

Zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi św.: 

  1. pierwsza – zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, 
  2. druga – bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed), 

*W przypadku gdy narzeczeni zamieszkali ze sobą już przed ślubem – wtedy obowiązuje tylko jedna spowiedź św. 

**Przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.