Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie w parafii MB Śnieżnej Rzeszowie

#FB_OAZA_Budziwój

Historia:

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.

Myśl programowa Oazy:

Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków. Służy temu bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:

 • wspólnie przeżywana Eucharystia;
 • regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
 • modlitwa wspólnotowa;
 • uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
 • codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
 • służba parafii.

Znaki:

Znakiem rozpoznawczym Ruchu jest tak zwana foska, czyli starochrześcijański krzyż, składający się z greckich liter, które czytane z góry na dół tworzą wyraz światło: ΦΩΣ (FOS), a czytane w poziome – życie: ΖΩΗ (DZOE); stąd też nazwa tej wspólnoty: Ruch Światło-Życie. W znaku tym zawiera się bogata symbolika charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Polega on na tym, by jego członkowie poznawali światło Ewangelii Chrystusowej i wprowadzali je w życie. Wizytówką każdego roku formacyjnego są symbole – hasło, logo i piosenka, będące wyrazem treści, które cały Ruch szczególnie przeżywa w trakcie formacji danego roku.

Patroni:

Patronką Ruchu Światło-Życie jest Maryja – Niepokalana Matka Kościoła, która pokazuje nam źródło życia – Chrystusa. Jej figura znajduje się w Centrum Ruchu, w Krościenku nad Dunajcem. Sercem Centrum i całego Ruchu jest kaplica Chrystusa Sługi. Formacja oazowa prowadzi uczestników do diakonii. Ten grecki wyraz oznacza po prostu służbę. Członek Ruchu Światło-Życie, który przeszedł już swoją formację podstawową, chce naśladować Chrystusa Sługę, wykorzystując swoje talenty, zdolności i wiedzę w służbie Kościołowi. Diakonia to także grupa osób działających na rzecz własnej wspólnoty i całego Ruchu.

Nasza OAZA w parafii!

Jako oaza naszej parafii spotkania rozpoczynamy w każdy piątek! 

 • Młodsza OAZA tzw. OAZA JUNIOR spotkanie ma o godz. 16.30 w salce parafialnej.
 • Starsza OAZA tzw. OAZA HIGH SCHOOL spotkanie rozpoczyna Mszą św. o godz. 18.00, a potem przechodzi do salki parafialnej.

Wspólnota liczy kilkanaście osób. Moderatorem i opiekunem jest obecnie ksiądz Michał Liput, który wraz z  animatorami przewodzi nam na drodze formacji Światło-Życie.           

Co robimy?

 • Najważniejsze są dla nas działania mające na celu kształtowanie osobistej relacji z Jezusem. Naszym priorytetem jest więc realizowanie podstawowych punktów formacji oazowej, takich jak: udział w Eucharystii, uczestnictwo w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych, w spotkaniach grupowych, modlitwa wspólnotowa i osobista.
 • Oprócz tego jednak robimy jeszcze bardzo wiele rzeczy – jako wspólnota parafialna i chrześcijańska oraz po prostu – jako grupa przyjaciół.
 • Chodzimy na wycieczki, na pizzę, jeździmy na rowery, zapraszamy ciekawych gości, którzy dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem Pana Boga i Kościoła, organizujemy zabawy, weekendowe wyjazdy w góry lub inne piękne miejsca, a we wszystkim jest z nami Bóg.
 • Jako że struktura Ruchu Światło-Życie jest zbudowana na wzór struktury Kościoła, jesteśmy także obecni w rejonie, który stanowi dekanat Tyczyn k. Rzeszowa – spotykamy się z oazami innych parafii na Dniach Wspólnoty, wyjazdach czy turniejach sportowych.

Zapraszamy! 
Uwierz, że warto!