Apostolstwo Chorych

„Jesteście największym skarbem, perłą Kościoła,
to w WAS dopełnia się misterium cierpienia i męki Chrystusa”.

Św. Jan Paweł II

Apostolstwo ludzi starszych i chorych 

Ewangelie przekazały nam opisy licznych spotkań Chrystusa z chorymi. Zajmowali oni uprzywilejowane miejsce w Jego zbawczym posłannictwie. Wystarczy przytoczyć chociażby jedno zdanie: „Przynoszono do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości…, a On ich uzdrawiał” (Mt 4,24).

Los chorych, ich ból i wielorakie cierpienia, nie są i dziś obojętne Chrystusowi; zawsze śpieszy im z pomocą. Obecnie czyni to poprzez widzialne znaki sakramentalne. Do złożonego chorobą człowieka wierzącego przychodzi sam Chrystus w Sakramencie Namaszczenia Chorych, aby mu ulżyć w cierpieniu, umocnić i oczyścić z grzechów. O skutkach przyjęcia tego sakramentu mówi najlepiej sama formuła namaszczenia; „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego… Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

W sakramencie namaszczenia chorych Duch Święty sprawia:

  • umocnienie ducha i ciała,
  • uwalnia od zła, zwłaszcza grzechu,
  • zrozumienie znoszenia dolegliwości wieku i choroby jako wypełnianie obowiązku chrześcijańskiej pokuty,
  • ewentualne odzyskanie zdrowia, o ile będzie to pożyteczne dla zbawienia chorego i zgodne z wolą Bożą.

Program pracy apostolatu wśród ludzi chorych najpiękniej określił Apostoł Jakub w swym liście; „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejek w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

W naszej posłudze duszpasterskiej wśród ludzi starszych i chorych, stosujemy się do wskazania Świętego Jakuba Apostoła:

  • w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedzamy naszych chorych z posługa sakramentalną.
  • z Sakramentem chorych spieszymy również na każde wezwanie indywidualne w obliczu choroby czy niebezpieczeństwa śmierci. Jak również na wezwanie rodziny czynimy to wobec naszych chorych parafian będących w szpitalach naszego miasta.
  • z racji przeżywanych rekolekcji wielkopostnych czy misji świętych, również organizujemy w jednym dniu Msze Św. dla osób starszych i chorych połączoną z udzielaniem Sakramentu Namaszczania Chorych.
  • W dniu Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego, kiedy w całym kościele obchodzono XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, w naszej wspólnocie parafialnej organizujemy DZIEŃ CHOREGO. Eucharystia połączona z udzielaniem sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy Św. nabożeństwo i błogosławieństwo Lourdes.