Koło Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson, poruszony tragicznym losem małych Chińczyków, powołał do istnienia Dzieło Świętego Dziecięctwa. Za patrona nowego Dzieła obrał Dzieciątko Jezus.

Początkowo z pomocą duchową i materialną (taki jest właśnie cel Dzieła) pospieszyły francuskie dzieci, wkrótce jednak dołączyły do nich dzieci z innych krajów Europy, a później z innych kontynentów. Z czasem swoją opieką objęły wszystkich swoich rówieśników, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa. W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu Świętego Dziecięctwa tytuł „papieski” i polecił rozwijać je we wszystkich kościołach lokalnych na całym świecie.

Idee tego Dzieła – dziś nazywanego Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD) – trafiły w roku 1858 również do Polski. Najpierw do Krakowa, a stąd w inne regiony kraju. Sytuacja naszego kraju była wówczas bardzo trudna, ponieważ Polska znajdowała się w niewoli. Mimo to tysiące polskich dzieci spieszyły z pomocą swoim małym braciom i siostrom z dalekich krajów Azji, Afryki, Ameryki i Oceanii. Od tamtej pory minęło 160 lat. Jednak przez ten czas sytuacja milionów dzieci w wielu regionach świata niewiele się zmieniła. Nadal umierają z głodu, nie chodzą do szkoły, ale przede wszystkim nie znają Pana Jezusa. Mali chrześcijanie z całego świata – w tym również ogromna rzesza polskich dzieci – należący do Papieskiego Dzieła Misyjnego, na miarę swych możliwości, wciąż spieszą im z pomocą. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także systematycznymi ofiarami materialnymi – DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM.    

Dniem patronalnym Dzieła jest Misyjny Dzień Dzieci, ustanowiony w roku 1950 przez papieża Piusa XII, w Polsce obchodzony 6 stycznia. Najbardziej znane inicjatywy PDMD w naszym kraju to „Dzieci komunijne dzieciom misji” oraz „Kolędnicy Misyjni”.

Działania podejmowane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju

  • Modlitwa za dzieci z krajów misyjnych, misjonarzy i misjonarki
  • Akcja Misjonarz na Wielki Post 
  • Udział w Kongresach Misyjnych
  • Udział w akcjach charytatywnych, misyjnych
  • Dzień Misyjny Dzieci – inscenizacje misyjne
  • Spotkania koła misyjnego – poznawanie życia mieszkańców w krajach misyjnych, wspólne zabawy tematyczne, prace plastyczne

 

Opr. Renata Rzeźnik