Szkolne Koło Caritas

SZKOLNE KOŁO CARITAS

w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie-Budziwoju

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas jest wspólnotą dziecięcą i młodzieżową włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas. Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

Szkolne Koła Caritas, które jako pierwsze w Polsce powstały w Diecezji Rzeszowskiej. Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie rozpoczęło swoją działalność w szkole i w parafii w styczniu 2017 roku Patronem SKC jest Święty Jan Paweł II. Należą do niego uczniowie klas IV-VIII z SP 15 w Rzeszowie.

Działania realizowane przez Szkole Koło Caritas w Budziwoju:

 • Akcje charytatywne: „Pomagamy”, „Wkręć się w pomaganie”, „Zbiórki żywności dla rodzin potrzebujących”, „Zbiórki żywności dla rodzin Polaków na Ukrainie”, „Światełko pamięci dla Łyczakowa”, „Pomagamy Afryce”
 • Udział w przedświątecznych zbiórkach żywności w sklepie Biedronka na naszym osiedlu, udział w zbiórce żywności „Tak pomagam” w sklepie Biedronka,
 • kwesta na cmentarzu parafialnym 1 listopada
 • odwiedzanie chorych w parafii – Tydzień Miłosierdzia
 • pomoc bliźniemu (zbieranie pieniędzy na wyznaczony charytatywny cel)
 • udział w diecezjalnych zjazdach Szkolnych Kół Caritas
 • rozprowadzanie świec wigilijnych i baranków wielkanocnych przy kościele
 • dyżury przy kościele podczas ogłaszanych w parafii zbiórek do puszek
 • Chlebki Świętego Antoniego – odpust parafialny
 • modlitwa oraz czynny udział we Mszy Świętej (przygotowanie czytań, modlitwy wiernych przez SKC)
 • udział w akcjach prowadzonych przez Caritas diecezji rzeszowskiej

ZAPRASZAMY – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Szkolnego Koła Caritas w Budziwoju

 !!! WARTO POMAGAĆ !!!