Czas Liderów 2.0

19.10. 2019 r. zostały zorganizowane przez Duszpasterstwo Diecezji Rzeszowskiej  warsztaty dla młodych „Czas Liderów 2.0” przygotowujące ich do pracy jako liderzy parafialni. Także młodzi z naszej parafii brali aktywny udział w warsztatach, ucząc się pracy we wspólnocie, pomocy i wsparcia dla kapłanów oraz kreatywności pomysłowej w celu ożywienia parafii.