V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – OGŁOSZENIA 29 MARCA 2020 ROKU

 

 1. Trwa walka z epidemią koronawirusa – obowiązuje nas zasada: „pozostań w domu”. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady, a zwłaszcza przez dzieci, młodzież, osoby chore i starsze. Przestrzegajmy rozporządzeń władz państwowych. Dbajmy o higienę.
 1. Nowe przepisy państwowe mówią, że w kościele na Mszy św. nie może być więcej niż 5 osób – dlatego w naszym kościele wszystkie nabożeństwa odprawiane są bez udziału wiernych.
 1. Wszyscy mamy dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego dzisiaj nie wybierajmy się do kościoła. Dyspensa obowiązuje do odwołania przez księdza biskupa.
 1. Korzystający z dyspensy zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu – telewizja, radio, Internet. Dzisiaj z naszego kościoła Msza św. będzie transmitowana o godz. 10.30, a Gorzkie Żale o 17.00.
 1. W ciągu dnia kościół będzie otwarty – można przyjść na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
 1. Tego roku nie będzie rekolekcji wielkopostnych. Na parafialnym FB od dziś publikować będziemy trzy razy dziennie krótkie rozważania – zapraszamy do wysłuchania.
 1. Sprawa spowiedzi. Aktualnie nie ma warunków do bezpiecznej spowiedzi. Wszyscy możemy się bezpiecznie wyspowiadać po ustaniu epidemii – czas Komunii wielkanocnej trwa tego roku do 7 czerwca. Gdyby jednak ktoś koniecznie potrzebował spowiedzi, to proszę się umówić telefonicznie z księżmi wikariuszami (ks. Damian – 662 593 700 i ks. Michał – 660 389 107). Spowiedź będzie w prawej zakrystii, wejście od pola.
 1. Nie będzie  wyjścia do chorych w Willa Seniora i w domach – ani w pierwszy piątek, ani na święta. Nie wzywamy kapłana do przebywających na kwarantannie domowej. W niebezpieczeństwie śmierci należy wezwać kapłana do każdego. Szafarze do odwołania nie będą roznosić Komunii św. do chorych.
 1. Ta trudna sytuacja jest dla nas wezwaniem do ufnej modlitwy – przykład nam daje Ojciec Święty Franciszek. Przynależących do Żywego Różańca prosimy o codzienny dziesiątek  w intencji ustania epidemii.
 1. Są też dwie akcje modlitewne: 1) „adoptuj konającego” – modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia za umierających na koronawirusa: często bez sakramentów św., w samotności i bez swoich bliskich; 2) „adoptuj medyka” – dowolna modlitwa za lekarzy, pielęgniarki posługujących chorym, którzy pracują po kilkanaście godzin z niebezpieczeństwem zarażenia się.  Bardzo prosimy o modlitwę w tych intencjach.
 1. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisje z naszego kościoła na FB: w niedzielę Msza św. o 10.30 i Gorzkie Żale o 17.00, w dni powszednie Msza św. o 18.00 i różaniec o 20.30, w środę o 19.00 katecheza dla dorosłych, w piątek o 20.00 Droga Krzyżowa, w sobotę o 20.00 przygotowanie do niedzieli.
 1. Zapowiedzi: Michał Głodowski – Martyna Baran, Damian Kuś – Angelika Cach, Paweł Pasierb – Paulina Gwóźdź (zap. III).