Słowo dla najmłodszych – Niedziela Palmowa

Parafia MB Śnieżna Rzeszów - Budziwój