Słowo dla najmłodszych – Niedziela Wielkanocna

Zapraszam dzieci i młodzież do oglądnięcia krótkiej katechezy z Niedzieli Zmartwychwstania!