Galeria – Konsekracja kościoła 20.06.2021

„To dla Eucharystii budujemy świątynie. Po to są nam potrzebne, byśmy mieli miejsce godne do uobecniania Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie 20 czerwca 2021 r. Podczas Eucharystii biskup rzeszowski konsekrował kościół parafialny.

Mszy św. z obrzędem konsekracji świątyni i ołtarza przewodniczył bp Jan Wątroba.

Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. Paweł Synoś, wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów diecezji rzeszowskiej, ks. Marian Czenczek, wicedziekan dekanatu Tyczyn, ks. Zbigniew Pałka, proboszcz w Wyżnem, ks. Jacek Ocieczek, saletyn z Dębowca oraz ks. Damian Ożóg, wikariusz parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie.

W słowach wprowadzenia bp Wątroba nawiązał do nieobecności ks. Mieczysława Lignowskiego, proboszcza parafii, który z powodu choroby przebywa w szpitalu.

„Drogi księże proboszczu Mieczysławie, wiem, że nas widzisz i słyszysz, dzięki łączom internetowym. Pozdrawiamy księdza proboszcza serdecznie, choć odczuwamy brak jego fizycznej obecności pośród nas. Wierzymy, że cierpienie i doświadczenie krzyża, wszystkie trudne doświadczenia ostatnich miesięcy, ofiarujesz za tę powierzoną Tobie wspólnotę; że tym cierpieniem pragniesz przyczynić się do większej chwały Bożej, a także do głębszego, owocnego przeżycia dzisiejszej uroczystości. Bądź z nami w łączności modlitewnej, modlimy się za Ciebie, upraszając u Boga łaskę zdrowia i szybkiego powrotu do tej umiłowanej owczarni” – powiedział biskup.

W homilii Biskup Rzeszowski nawiązał do Ewangelii o uciszeniu burzy na jeziorze i do budowy kościoła w Nowej Hucie w latach siedemdziesiątych XX wieku. „Kościół ten nosi nazwę Arka Pana. Ma kształt łodzi, wielkiej arki. To nawiązanie do Arki Noego, do znaku Bożego miłosierdzia, kiedy to Pan uratował od potopu rodzinę Noego i niektóre zwierzęta. To znak tamtego czasu, kiedy Kościół Chrystusowy poddany był atakom, skazany na rozbicie i wyciszenie działalności. Można powiedzieć, że każda świątynia ma kształt łodzi, bo scena z dzisiejszej Ewangelii jest symboliczną sceną, która mówi o historii Kościoła. (…) Wiele razy w dziejach Kościoła ta scena się już powtarzała. Kościół trapiły różne kryzysy, podziały, prześladowania. Wydawało się momentami, że nie przetrwa, że upadnie, zatonie. Ale czy tylko w przeszłości? Czy dzisiaj jest inaczej? (…) W obliczu zagrożenia uczniowie Pana obudzili Jezusa. Wprawdzie Jezus zarzucił im brak wiary, a jednak mieli jej na tyle dużo, by natarczywie prosić Pana o ratunek, a On uciszył burze jednym zdaniem. To od Jezusa pochodzi wszelkie zbawienie – tylko od Niego. Jezus to jedyny Odkupiciel człowieka. Jemu każdy wicher jest posłuszny. On jest kapitanem łodzi i tylko On może ocalić swój Kościół od katastrofy. Pozornie słaby i śpiący ale ma władzę i moc nad każdym złem” – mówił biskup.

Nawiązując do wezwania parafii, której patronką jest Matka Boża Śnieżna, bp Wątroba mówił, że Maryja uczy nas zaufania Bogu w każdej sytuacji. „Kiedy sto lata temu powstała w Budziwoju parafia, wasi przodkowie wybrali za patronkę Matkę Bożą Śnieżną. Ten tytuł wyraźnie nawiązuje do rzymskiego obrazu Salus Populi Romani – Wybawicielki Ludu Rzymskiego. Ale „salus” można tłumaczyć też jako zdrowie. To Ona jest uzdrowieniem chorych ze wszelkich chorób ciała i duszy. To Ona jest najlepszą nauczycielką ufnej wiary, którą nazywamy zawierzeniem. Całe Jej życie, począwszy od Zwiastowania, jest wielkim zawierzeniem, zaufaniem Bogu. To ku Jej czci wierni tej ziemi wznosili kolejne świątynie, najpierw drewniane, potem murowane. Z ich głębokiej wiary w żywą obecność i moc Chrystusa w Eucharystii oraz pośrednictwo Maryi, zrodziła się i ta świątynia, którą pragniemy dziś uroczyście poświęcić, czyli konsekrować” – powiedział hierarcha.

Biskup Rzeszowski w homilii nawiązał również w do pracy ks. Kazimierza Guzego, poprzednika ks. Lignowskiego. „Podziw i wdzięczność rodzi się w nas, gdy pomyślimy w jakim tempie wybudowano tę świątynię. Już po 3 latach została pobłogosławiona i otwarta. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za śp. ks. prałata Kazimierza Guzego i za całe to pokolenie, którego przedstawiciele są dzisiaj z nami; za pokolenie parafian budowniczych, którzy wraz ze swym proboszczem zaangażowali się w to dzieło i w ten sposób wyznali wiarę w opiekę Matki Najświętszej, ale też w źródło mocy, którym jest Eucharystia. To dla Eucharystii budujemy świątynie. Po to są nam potrzebne, byśmy mieli miejsce godne do uobecniania Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania. (…) Dziękujemy i modlimy się również za następcę ks. Kazimierza, ks. Mieczysława, który łączy się z nami w modlitwie, ofiarując także za nas swoje cierpienie. Dziękujemy za ponad 11 lat jego pracy, aby przygotować tę świątynię do konsekracji i w ten sposób przeżywać jubileusz stulecia erygowania parafii” – powiedział biskup.

Po koniec Mszy św. słowa wdzięczności wielu osobom uczestniczącym w uroczystości oraz budowniczym kościoła wypowiedział ks. Damian Ożóg.

Biskup Wątroba przed rozesłaniem nawiązał do zmian restrykcji związanych z udziałem wiernych w Mszach św. w stanie epidemii. „Po długiej przerwie spowodowanej pandemią myślę, że zatęskniliśmy za sobą, za byciem razem. Zobaczcie, jak dobrze jest przebywać razem z braćmi i siostrami. Jak dobrze jest być we wspólnocie, w zgromadzeniu, w którym sam Pan zastawia dla nas dwa stoły, stół słowa i stół Eucharystii” – zakończył biskup.

Uroczystość konsekracji była zwieńczeniem budowy nowego kościoła parafialnego, która się rozpoczęła w 1999 r. Budową kierował ks. Kazimierz Guzy, proboszcz parafii od 1980 r. do śmierci w 2009 r. Autorem projektu kościoła jest inżynier Henryk Sobolewski. Budowę zakończono w 2002 r. – w tym samym roku bp Kazimierz Górny poświęcił kościół. W kolejnych latach trwało wyposażenie i dekoracja wnętrza – wykonano m.in. dużych rozmiarów krzyż z figurą Pana Jezusa oraz duże obrazy Pana Jezusa Miłosiernego i św. Antoniego, polichromię z różnymi wizerunkami Matki Bożej i stacje Drogi Krzyżowej z mosiądzu. Od 2009 r. pracami kierował ks. Mieczysław Lignowski, który zastąpił ks. Guzego na stanowisku proboszcza.

Parafia Matki Bożej Śnieżnej jest zlokalizowana w południowo-wschodniej części Rzeszowa w dzielnicy Budziwój (do 2010 była to odrębna wieś). Przez wiele stuleci Budziwój należał do parafii w Tyczynie. 1 stycznia 1921 r. został samodzielną jednostką duszpasterską na mocy zarządzenia bp. Józefa Sebastiana Pelczara. W okresie przynależności do parafii tyczyńskiej, w Budziwoju funkcjonowała drewniana kaplica wzniesiona w XVI wieku (w środku znajdował się obraz Matki Bożej Śnieżnej). W latach 1907 r., w miejscu drewnianej kaplicy, wybudowano murowany kościół. Świątynia ta, rozbudowana w latach sześćdziesiątych, służyła jako kościół parafialny do 2002 r., kiedy sprawowanie liturgii przeniesiono do nowego kościoła. (xTN i xML )

Zdjęcia: Tadeusz Poźniak