INTENCJE MSZALNE  3 – 10 kwiecień 2023

Wielki Poniedziałek 3 kwietnia

7.00 +Mariusz Tłuczek

7.00 +Henryk Wojturski (6 rocz.)

7.00 +Stanisław Maria Szczygieł

18.00 +Adam Gaweł (14 rocz.)

Wielki Wtorek  4 kwietnia

7.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla księdza proboszcza

7.00 ++ z rodzin Kotulów i Brzezińskich

7.00 +Augustyn Mazur od rodziny Stanisława Jacek

18.00 +Alfreda Piekiełek ( 7rocz.)

Wielka Środa 5 kwietnia

7.00 O błog. Boże dla uczestników Drogi Krzyżowej na Górę Grzywacką i ich rodzin

7.00 Dziękczynna za wszystkie łaski i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

7.00 +Jan Bal od rodziny Czapkowskich z Chmielnika

18.00 +Stanisław Kotula (6 rocz.), Eugenia, Janusz

Wielki Czwartek 6 kwietnia

18.00 Dziękczynna za ustanowienie świętych sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa

18.00 +Adam Cag (8 rocz.)

18.00 +Ks. Kazimierz Guzy

Wielka Sobota – 8 kwietnia

19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mateusza Gawron w dniu urodzin

19.00 + o. Adam, Janina, Marian Kotula

19.00 +Tomasz, Michalina, Zofia Paśko

Wielka Niedziela – Zmartwychwstanie Pańskie

6.00 Za parafian żywych i zmarłych

6.00 O potrzebne łaski dla całej rodziny Marii Pałka

6.00 +Antoni Julia Kotula, ++ z rodziny

9.00 +Krystyna, Czesław Mazur

9.00 +Aleksandra, Antoni Głodowski

10.30 +Bronisław, Grażyna Synoś

12.00 +Emil Pizło od żony

16.00 +Maria Goś od siostry Leokadii

18.00 +Anna Pitera  (13 rocz.)

Poniedziałek Wielkanocny 10 kwietnia

7.00 + Maria, Władysław Goś

9.00 Dziękczynna za 75 lat życia Eugenii od męża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie

10.30 +Antoni Bewszko (2 rocz.)

10.30 O błogosławieństwo Boże dla strażaków i ich rodzin z OSP Budziwój i OSP Dębina

*+ Emil Pizło od Danuty Pasternak z rodziną – DDR Tabor

12.00 Za parafian

16.00 +Anna Pitera

18.00 +Anna Głowacka-Dyląg