Historia parafii

Parafia Matki Bożej Śnieżnej, zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Rzeszowa, w dzielnicy Budziwój (do 2010 odrębna wieś). Miejscowość Budziwój posiada długą historię, sięgającą swymi początkami XIV w. Po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumencie króla Władysława Jagiełły w 1423. Przez wiele stuleci Budziwój należał do parafii Tyczyn. Samodzielną jednostką duszpasterską (ekspozyturą) został 1 I 1921 na mocy zarządzenia bp. Józefa Sebastiana Pelczara, co otworzyło proces organizacji struktur parafialnych. Po ich zorganizowaniu zyskał rangę parafii. Parafia od początku swego istnienia należy do dekanatu tyczyńskiego, najpierw w diecezji przemyskiej, a od 1992 – rzeszowskiej. W 2010 liczyła 3650 wiernych.

W okresie przynależności do parafii tyczyńskiej w Budziwoju funkcjonowała niewielka, drewniana kaplica z obrazem Matki Bożej Śnieżnej, przystosowana do odprawiania Mszy św., wzniesiona w XVI w. Sporadycznie, najczęściej z racji odpustu (5 VIII), sprawowano w niej służbę Bożą. Rozebrano ją w 1902 przygotowując miejsce pod nowy, murowany kościół. Wybudowany został w latach 1905 – 07 według projektu inż. Adolfa Sumpera z Rzeszowa, a poświęcono go 5 VIII 1907. Była to niewielka rozmiarami świątynia. Ona jednak w 1921 podniesiona została do rangi kościoła parafialnego. W takim charakterze, zwłaszcza że z latach 1961- 62 dokonano jej rozbudowy, służyła do 2002, gdy sprawowanie liturgii przeniesiono do nowego kościoła. Obecnie kultowi religijnemu służy kościół, wybudowany w latach 1999-2002 według projektu inż. Henryka Sobolewskiego, poświęcony 5 VIII 2002 przez bp. K. Górnego. Kultowi religijnemu w parafii służy też kaplica cmentarna, wybudowana w latach 1996 – 97, poświęcona 5 IX 1999 przez bp. Edwarda Białogłowskiego. Prócz wymienionych obiektów obecną bazę parafialną stanowią jeszcze: plebania z domem zakonnym, wybudowana w latach. 1987 – 92 oraz dom parafialny (od 2004 Publiczne Przedszkole im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego), wzniesiony w latach 1987-90.

Koordynatorem życia parafialnego jest każdorazowy rządca parafii, noszący tytuł ekspozyta, administratora, czy proboszcza. W Budziwoju obowiązki te pełnili następujący kapłani: Tomasz Żarów (1921 – 1933), Ludwik Sieradzki (1933 – 34), Tadeusz Łącki (1934 – 36), Wojciech Kałucki (1936 – 46), Władysław Kuzdrzał (1946 – 58), Stanisław Kluz (1958 – 61), Kazimierz Żydzik (1961 – 80), Jan Kocór (1980), Kazimierz Guzy (1980-2009). Od 19 XII 2009 proboszczem parafii jest ks. Mieczysław Lignowski (ur. 2 I 1958 w Harcie, wyśw. 29 VI 1983 w Przemyślu). Większość z wymienionych rządców parafii pracowała samodzielnie. Współpracowników przydzielano im na krótko, zwykle gdy sami nie mogli pełnić swych obowiązków. Dopiero w 1991 parafia otrzymała na stałe kapłana – wikariusza.
W 1976 z inicjatywy ks. Żydzika w Budziwoju swój dom zakonny otworzyły siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Marianki podjęły posługę w kościele i wśród chorych oraz pracę katechetyczną. W 1993 zlikwidowały swoją placówkę, ale w 2004 na nowo ją uruchomiły. Tym razem głównym ich zajęciem jest prowadzenie przedszkola i praca w zakrystii.
Życie religijne wiernych uzewnętrznia się przede wszystkim poprzez liczny udział w nabożeństwach oraz poprzez wsparcie dla dzieła budowy kościoła i obiektów parafialnych. Jego zewnętrznym przejawem jest też działalność organizacji katolickich.

Oprac. Ks. dr Andrzej Motyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *