Stary kościół

II. STARY KOŚCIÓŁ

Wieś Budziwój od niepamiętnych czasów posiadała drewniany, modrzewiowy kościółek.
W r. 1905 przystąpiono do budowy nowego, murowanego kościoła, w miejsce starego. Plan budowy kościoła wykonał inż. Adolf Sumper z Rzeszowa. Była to świątynia jednonawowa, o wymiarach rzutu 20 m. x 7.20 m. i wysokości w kluczu sklepienia 7,15 m., o dwóch sklepieniach krzyżowych. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką cementową. Posadzka z płytek cementowych, w prezbiterium ceramicznych. Na chór prowadzą schody metalowe wachlarzowe, zaś z chóru na wieżę schody drewniane zabiegowe /kręte/.

Budowę prowadzono kosztem mieszkańców Budziwoja, i znacznej pomocy księcia Radziwiłła z Tyczyna. Jego budowę ukończono w 1907 r. Kościół został poświęcony i oddany do użytku wiernych 5.08.1907 r. Patronką kościoła ogłoszono Matkę Bożą Śnieżną, której obraz malowany na desce został przeniesiony ze starego kościoła. W następnych latach nastąpiło malowanie wnętrza kościoła, uczynił to artysta malarz Julian Krupski ze Lwowa, od tez dokonał konserwacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Wokół kościoła jest ogrodzenie , którego dolna część wykonana z kamienia / piaskowiec /, górna z metalowej balustrady.

W roku 1921 została utworzona parafia w Budziwoju, świątynia stała się kościołem parafialnym. a pierwszym proboszczem ks. Tomasz Żarów.

W 1960 r. wzniesiono metalową dzwonnicę. W dniu 7 sierpnia tegoż roku. ks. bp. Stanisław Jakiel dokonał konsekracji trzech dzwonów, które otrzymały imiona: Stanisław, Antoni i Jan. W roku 2003 dzwony te zawisły na dzwonnicy przy nowym kościele.

Kościół był zbyt mały by pomieścić parafian, dlatego w r. 1961 przystąpiono do jego rozbudowy. Dobudowano 2 nawy boczne o szerokości 3.50 m, długości 20 m. i wysokości 3.50 m. oraz dwie zakrystie. Przykrycie naw bocznych stanowi płyta żelbetowa. Projekt rozbudowy wykonał Augustyn Biega, zaś obliczenia statyczne mgr inż. Jan Alda. W 1962 r. dachówkę cementową zamieniono na ceramiczną oraz zakupiono organy 8 – głosowe od Księży Salezjanów z Przemyśla W r. 1964 artysta malarz Jan Stańda z Krakowa wykonał polichromię. W r. 1965 ołtarz św. Antoniego ufundowali Tomasz Prędki i jego siostra Honorata. Na odpuście ku czci Matki Bożej Śnieżnej tegoż roku ks. bp Stanisław Jakiel dokonał poświecenia rozbudowanego kościoła i nowego wyposażenia.

W r. 1967 stolarz Jan Wójcikowski z Konieczkowej wykonał boazerię a w r. 1970 dwa konfesjonały.
W r. 1982 dokonano usunięcia zniszczonego tynku na ścianach zewnętrznych i wykonano nowe tynkowanie (cyklina).

Kościół był za mały, dlatego zwłaszcza w porze jesiennej i zimowej gromadziło się dużo wilgoci na ścianach, która zniszczyła polichromię. W r. 1983 mgr Stanisław Urban z Krakowa wykonał istniejącą obecnie polichromię.

Kościół służył do 2002, kiedy odprawianie nabożeństw zostało przeniesione do nowego kościoła. Aktualnie kościół jest nieczynny.