Intencje Mszalne 8 – 14.11.2021 r.

 

Poniedziałek: 8.11

7.00 1. +Helena Pałka (8)

2. +Janina, Marian, o. Adam Kotula

3. +Jerzy Rożkiewicz od kolegów z pracy

18.00 1. +Stanisława Pitera (5 rocz.) od szwagierki Krystyny z rodziną

2. +Marian Gibała (12 rocz.)

3. +Antonina Legęć

4. +Zbigniew Mierzwa od Marty i Mariana Głodowskich

*+Irena Kotula (8) – Barlinek

Wtorek: 9.11

7.00 1. O uwolnienie Jacka od problemów i o nawrócenie

2. +Helena Pałka (9)

3. +Michał, Maria Lasota

4.  +Seweryna Pasierb od Jerzego Pasierb

18.00 1. +Maria, Tomasz Głodowski

2. +Wojciech Korbecki od rodziny Szurów

3. +Eugeniusz Gładysz od Marii Gładysz z rodziną

4. +Teresa, Wincenty Szafran; Eugeniusz Kluz

5. +Maciej Paździor od szwagra Piotra z rodziną

6. +Seweryna Gober od córki Barbary z rodziną

*+Irena Kotula (9)-Barlinek

Środa: 10.11

7.00 1. +Helena Pałka (10)

2. +Maria, Emilia, Piotr Mikrut

3. +Józef Sworzeń

4. +Seweryna Pasierb od Eweliny Michalskiej

18.00 1. O zdrowie, Błogosławieństwo Boże dla sióstr z róży Elżbiety Głodowskiej i o życie wieczne dla sióstr zmarłych

2. +Stefania, Wojciech Trela (28 rocz.)

3. +Eugeniusz Gładysz od Agnieszki Hućko z rodziną

4. +ks. Stanisław Śliwa (1 rocz.)

5. +Jerzy Rożkiewicz od rodziny Bombów i Janików

*+Irena Kotula (10)-Barlinek

Czwartek 11.11

7.00 1.  +Helena Pałka (11)

2. +Bronisława, Stanisław, Teresa Kotula

3. +Dziękczynna za łaski w małżeństwie i rodzinie

18.00 1. +Agnieszka Homik (3 rocz.)

2. +Janina, Zbigniew Głodowski

3. +Jan Bal od Mart z rodziną

*+Irena Kotula (11)-Barlinek; +Seweryna Gober – ks. Damian poza parafią

Piątek: 12.11

7.00 1.  +Helena Pałka (12)

2.  +s. Małgorzata Niżańska

3. +Jerzy Rożkiewicz od rodziny Barabaszów

18.00 1. +Wojciech Korbecki od grupy „Przemiana”

2. +Tadeusz Szpiech od Marii Szpiech

3. + Stanisław Gosztyła (27 rocz.)

4. +Maciej Paździor od szwagierki Alicji

*+Irena Kotula (12) – Barlinek; *+Seweryna Pasierb od Ani Michalczyk z rodz.- ks. Damian poza parafią

Sobota 13.11

7.00 1.  +Helena Pałka (13)

2. +Maria, Eugeniusz Paśkiewicz (3 rocz.)

3. +Seweryna Pasierb z róży Zofii Pałka

18.00 1. +Stanisław Trojan

2. +Zdzisław Szybka (5 rocz.)

3. +Maciej Paździor od szwagierki Elżbiety

4. +Adam Garlak (3 rocz.)

*+Irena Kotula (13) – Barlinek

NIEDZIELA: 14.11

7.00 1.  +Zdzisław Ciebiera, Józef, Adam, Maria
9.00 1. +Władysława, Józef Chrzanowicz
10.30 1. + Helena Pałka (14); *+Irena Kotula (14) – Barlinek
12.00 1. Za parafian żywych i zmarłych
16.00 1. +Adam, Emil, Andrzej Sokół
18.00 1. +Józef, Stanisław Nawój, ++ z rodziny