Odpusty za zmarłych

29 października 2016 parafia_budziwoj 0

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH (darowanie kary czyśćcowej) 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą […]