Dawni duszpasterze

Dawni duszpasterzeproboszczowie

1) Ks. Tomasz Żarów, ur. w 1887 r. w Boguchwale, wyświęcony w Przemyślu w 1914 r., pierwszy proboszcz w Budziwoju w latach 1921-1933, zmarł w 1958 r.

2) Ks. Ludwik Sieradzki, ur. w Nienadówce, wyświęcony w Przemyślu w 1925 r., proboszcz w Budziwoju w latach 1933-1934, zmarł w 1985 r. w parafii Mazury, gdzie został pochowany.

3) Ks. Tadeusz Łącki, proboszcz w Budziwoju w latach 1934-1936.

4) Ks. Wojciech Kałucki, ur. w Błędowej Zgłobieńskiej, wyświęcony w 1931 r. w Przemyślu, proboszcz w Budziwoju w latach 1936-1946.

5) Ks. Władysław Kuzdrzał, urodzony w 1903 r. w Łysej Górze k. Brzeska, proboszcz w Budziwoju w latach 1946- 1958, zmarł w Bielinach w 1978 r.

6) Ks. Stanisław Kluz, ur. w Czarnej k. Łańcuta w 1917 r., wyświęcony w 1941 r., proboszcz w Budziwoju w latach 1958-1961, zmarł w Wielkiej Brytanii w 1982 r., pochowany w Czarnej k. Łańcuta.

7) Ks. Kazimierz Żydzik, ur. w 1935 r. w Gliniku Zaborowskim, wyświęcony w Przemyślu w 1956 r., proboszcz w Budziwoju w latach od 1961 r. do śmierci w 1980 r., pochowany w Budziwoju.

8) Ks. Kazimierz Guzy, ur. w 1941 r. w Brzózie Stadnickiej, wyświęcony w Przemyślu w 1964 r., proboszcz w Budziwoju od 1980 do śmierci 1.12. 2009 r., pochowany w Budziwoju.

Dawni duszpasterzewikariusze

1) Ks. Czesław Wojnar, ur. w 1930 r. w Wysokiej k. Łańcuta, wyświęcony w Przemyślu w 1956 r., był pierwszym wikariuszem w Budziwoju od października 1959 r. do czerwca 1960 r..

2) Ks. Jan Gocek, ur. w 1934 r. w Toruniu, wyświęcony w Przemyślu w 1957 r., wikariusz w Budziwoju w latach 1960-1961, obecnie emeryt w Błędowej Tyczyńskiej, gdzie był proboszczem w latach 1979-2005. Zmarł i pochowany w Czudcu.

3) Ks. Jan Kłak, ur. 1950 r. w Hłudnie, wyświęcony w Przemyślu w 1977 r., wikariusz w Budziwoju w 1980 r., od 1991 r. był proboszczem w parafii Pysznica w Diecezji Sandomierskiej.

4) Ks. Jan Kocór, ur. w 1930 r. w Straszydlu, wyświęcony w Przemyślu w 1958 r., jest kapłanem Archidiecezji Przemyskiej. Mieszka w Straszydlu.

5) Ks. Grzegorz Żywiec, ur. w 1966 r. w Krościenku Wyżnym, wyświęcony w 1991 r. w Przemyślu, wikariusz w Budziwoju w latach 1992-1994. Obecnie proboszcz w Smerekowcu.

6) Ks. Dariusz Misiołek, ur. 1969 r. w Załężu k. Jasła, wyświęcony w Rzeszowie w 1993 r., wikariusz w Budziwoju w latach 1994-1997. Pracuje w duszpasterstwie w Kanadzie.

7) Ks. Władysław Srebrny, ur. w 1969 r. w Gogołowie, wyświęcony w Rzeszowie w 1995 r., wikariusz w Budziwoju w latach 1997-1999, obecnie proboszcz parafii . . Findysza w Rzeszowie (Słocina)

8) Ks. Henryk Woś, ur. w 1971 r., wyświęcony w Rzeszowie w 1998 r., wikariusz w Budziwoju w latach 1999-2001. Przebywa w USA.

9) Ks. Piotr Stawasz, ur. w 1974 r. w Kołaczycach, wyświęcony w Rzeszowie w roku 2000, wikariusz w Budziwoju w latach 2001-2004. Pracuje w Gorlicach.

10) Ks. Krzysztof Szczęch, ur. w 1978 r. w Sędziszowie Małopolskim, wyświęcony w Rzeszowie w 2003 r., wikariusz w Budziwoju w latach 2004-2006. Wikariusz w Trzęsówce.

11) Ks. Witosław Kardaś, urodzony w Strzyżowie w 1980 r., wyświęcony w Rzeszowie w 2005 r., wikariusz w Budziwoju w latach 2006-2008. Wikariusz w Harklowej.

12) Ks. Krzysztof Biernacki, urodzony w Samoklęskach w 1969 r., wyświęcony w 1996 r. w Rzeszowie, wikariusz w Budziwoju w latach 2008 – 2011. Proboszcz w Święcanach.

13)  Ks. Daniel Tomasik, urodzony w 1979 r. w Trzebownisku, wyświęcony w 2004 r. w Rzeszowie, wikariusz w Budziwoju w latach 2011-2013. Proboszcz w Irlandii.

14) Ks. Krzysztof Budzyń, urodzony w 1971 r. w Rzeszowie, wyświęcony w 1996 r. w Rzeszowie, rezydent w Budziwoju w latach 2013 – 2018. Pracuje w Podkarpackim Centrum Edukacji.

15) Ks. Maciej Chuchla, urodzony w 1986 r. w Rzeszowie, wyświęcony w 2011 r. w Rzeszowie, wikariusz w latach 2013 -2018.

16) Ks. Paweł Synoś, urodzony w 1978 r. w Rzeszowie, wyświęcony w 2003 r. w Rzeszowie, rezydent w latach 2018 – 2019. Rezydent w Malawie.

17) Ks. Damian Ożóg, urodzony w 1985 r. w Rzeszowie, wyświęcony w 2011 r. w Rzeszowie, wikariusz w latach 2018 – 2023 r. Kapelan Szpitala MSWIA w Rzeszowie.