Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii MB Śnieżnej w Rzeszowie

#FB_LSO_BUDZIWOJ

  1. Kto to jest ministrant?
 • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant służy, w czasie przygotowywania ołtarza i darów ofiarnych potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
 • Ministrant jest tym, który niesie ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
 • Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” , czyli w żywym spotkaniu z Bogiem.
 • Wiek Ministrantów jest bardzo zróżnicowany. Ministrantem MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY chłopiec, chętny do tego by usługiwać Księdzu przy Ołtarzu Pańskim podczas Mszy świętej jak i innych Nabożeństw.

Modlitwa przed Mszą Świętą                                                    Modlitwa po Mszy Świętej 

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

X przykazań Ministranta:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość. 
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Chcemy z radością służyć Chrystusowi!
Jeżeli chcesz do nas dołączyć – Zapraszamy!

Zbiórki:
co 2 tyg. we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00
na przemian:raz lektorzy, raz ministranci!

Króluj nam Chryste!