Powołania z parafii

Powołania z parafii MB Śnieżnej Rzeszów – Budziwój

1) KAPŁANI:

– ks. Jan Cag – emeryt w parafii Bożym Ciele w Rzeszowie
– Ks. Andrzej Cag – proboszcz w Komorowie
– Ks. Bogdan Nitka – proboszcz w Iwoniczu Zdroju
– Ks. Zbigniew Pałka – proboszcz w Wyżnym
– Ks. Mieczysław Jacek – Szeptycki – duszpasterz w Rzeszowie
– Ks. Jacek Ocieczek – wikariusz w Dębowcu
– Ks. Damian Ziemba – wikariusz w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie

2) BRACIA ZAKONNI:

– br. Stanisław Malak (Bracia Szkolni)

3) SIOSTRY:

– s. Zofia Kozik – Franciszkanki Rodziny Maryi
– s. Elżbieta Ciebiera – Franciszkanki Rodziny Maryi
– s. Alicja Kalita – Misjonarki Miłości
– s. Lidia Wójcik – Kanosjanki
– s. Izabela Pałka – – Franciszkanki Rodziny Maryi