Obraz Matki Bożej

Budziwoj_MBW Budziwoju od niepamiętnych lat czczony jest obraz Matki Bożej ŚnieżnejPani Budziwojskiej, patronki kościoła i parafii. Nie jest znany czas jego powstania ani czas przybycia do Budziwoja. Obecność obrazu w drewnianym kościółku w Budziwoju potwierdzają wizytacje biskupie z roku 1720 i 1745. Następnie obraz był w kościele murowanym, wzniesionym w latach 1905-1907, zaś w roku 2004 r. został przeniesiony do nowego kościoła parafialnego.

Poniżej zamieszczony jest opis obrazu i jego historia według opracowania ks. prałata Kazimierza Guzego:

Obraz Matki Bożej Śnieżnej wykonany jest na jednolitej desce o rozmiarach 160 cm długość i 90 cm szerokość.

Najstarsza data na obrazie to rok 1604 i napis “ – EXPERS DOLORIS EXTITIT NATIVITASSED HVNC PARE TI SEVA MORS MULTIPLICAT A. D. 1604. “ – Narodzenie / P. Jezusa/ nastąpiło bez boleści – Ale okrutna śmierć / P. Jezusa przymnożyła boleści Rodzicielce.

Napis odnosi się do Matki Bożej Bolesnej, której obraz najprawdopodobniej znajdował się w kościele tyczyńskim Św. Krzyża od roku 1604. Od Serca Matki Bożej Bolesnej szły promienie, jak to często widać na tego rodzaju obrazie. Kto malował obraz Matki Bożej Bolesnej nie wiadomo.

Na odwrocie obrazu widnieje drugi napis i wyraźna data 1646 podpis:
Sebast. Żurawinicz pictor Tyczynin / ensis/. A więc po 42 latach z niewiadomej przyczyny malarz Sebastian Żurawinicz przemalował dawny obraz na Matkę Bożą Śnieżną
Na odwrocie widnieje trzecia data 1830 i podpis Stanisław Pawłocki. A więc po 184 latach trzeci malarz dokonał pewnych zmian, przemalował płaszcz Matki Bożej i wydaje się, że on domalował barokowe korony.

W 1962 roku została przeprowadzona gruntowna konserwacja obrazu. Dokonał tego dyrektor i konserwator Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu ks. Władysław Lutecki

W roku 1978 dokonano ponownej konserwacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Usunięto całkowicie przemalowania z roku 1962 i przywrócono wygląd obrazu jaki on posiadał przed konserwacją wykonaną w r. 1962. Konserwację przeprowadzili konserwatorzy dzieł sztuki.

Po przeniesieniu ze starego kościoła Obraz został oczyszczony i zabezpieczony.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.