Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2020 – Dzwon: Głos Nienarodzonych

Dzwon „Głos Nienarodzonych”

Galeria zdjęć przestawia poszczególne chwile związane z narodzeniem dzwonu, błogosławieństwem papieskim, oraz świadectwem budzenia sumienia wśród ludzi. 

  • Narodzenie dzwonu w Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu – 26.08.2020 r.
  • Poświęcenie i udzielenie błogosławieństwa i symboliczne uderzenie przez papieża Franciszka podczas Audiencji Generalnej – 23.09.2020 r.
  • Marsz za Życiem w Rzeszowie – 29.11.2020 r. 
  • Dzwon na Jasnej Górze – 8.12.2020 r.
  • Dzwon w naszej parafii – 27.12.2020 r.

Zdjęcia są własnością:
Fundacji Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Karmelicka 14, 35-317 Rzeszów

Dzwon „Głos Nienarodzonych” ma budzić sumienia

Na pomysł dzwonu „Głos Nienarodzonych”, w który jako pierwszy uderzył dziś Papież, wpadł Bogdan Romaniuk, wiceprezes fundacji „Życiu Tak”. Gdy przeczytał informację, że każdego roku 42 mln dzieci jest zabijanych w wyniku aborcji, pomyślał o stworzeniu symbolu, który będzie przypominał, że życie ludzkie jest święte.

26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w słynnej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, został odlany ważący niemal tonę dzwon. 

Na zewnętrznej ścianie u dołu ozdobiony jest ornamentem w kształcie łańcuchów kodów genetycznych ojca i matki. Między nimi umieszczona jest nazwa dzwonu, odlew USG dziecka poczętego oraz odlew tablic symbolizujących Dekalog. 

Są tam też umieszczone m.in. słowa piątego przykazania: „Nie zabijaj”.

„Dzwon ma budzić sumienia nie tylko przywódców państw, ale także zwykłych ludzi. Ma uwrażliwiać i prowadzić do zmian w poszczególnych państwach na płaszczyźnie legislacyjnej. Tradycyjnie dźwięk dzwonu wzywał przez wieki na modlitwę. Również i nasz ma takie zadanie. Powinniśmy się modlić za nienarodzone dzieci, za rodziców, którzy rozważają możliwość zabicia nienarodzonego dziecka, aby tego nie robili. Za lekarzy, aby uznali, że zabicie nienarodzonego jest sprzeczne z ich etosem zawodowym, a także za organizatorów opieki medycznej, aby nie narażali personelu medycznego na łamanie sumień oraz za rządzących, aby jeszcze bardziej chronili nienarodzone dzieci” – wyjaśnia Bogdan Romaniuk.